Loop Khoa Tri
Tin tức & Blogs

Giải pháp đào tạo trực tuyến theo yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục 4.0 là gì?


Để việc đào tạo trực tuyến thật sự có hiệu quả, yêu cầu đặt ra không chỉ đối với các cơ sở đào tạo mà còn đối với những người làm sư phạm, giảng viên; đối với sinh viên, học viên; thêm vào đó là yêu cầu đặt ra với cộng đồng và xã hội.
Ở đây, e-Việt nêu ra một số điều kiện cần và đủ mà một cơ sở đào tạo cần đặt ra khi tham gia chuyển đổi số với việc đào tạo tạo trực tuyến:

✅Điều kiện cần:
- Cơ chế, chính sách
- Cơ sở vật chất và thiết bị
- Hạ tầng truyền thông và mạng
- Điều kiện và năng lực người dạy
- Điều kiện người học
✅Điều kiện đủ:
- Chương trình, dạng khóa học
- Nhu cầu đào tạo, mục tiêu dạy học
- Yêu cầu cần đạt
- Kiến thực, kĩ năng cần có của người học
- Bài giảng, nguồn học liệu
- Thời lượng học

 
Tags:

Tạo và cung cấp các khóa học chỉ trong vài cú nhấp chuột với LOOP
Nền tảng đào tạo mà người dùng luôn xếp hạng #1.

Dễ cài đặt, dễ sử dụng, dễ tùy chỉnh.
Tạo tài khoản Dùng thử miễn phí


Đăng ký trải nghiệm dùng thử!

Đăng ký ngay!

Hãy trải nghiệm nền tảng học và thi trực tuyến tuyệt vời của Chúng tôi!