Loop Khoa Tri
Loop

Tính năng của Loop


Loop Khoa Tri

Loop Khoa Tri1. Quản lý hệ thống chung

Tuỳ chỉnh landing page
Thông báo
Thiết lập ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Trung

Loop Khoa Tri
2. Quản lý người dùng

Quản lý tài khoản người dùng

- Thêm, chỉnh sửa, xóa, gia hạn, kích hoạt hoặc vô hiệu hóa tài khoản người dùng.

- Kết nối tài khoản tới mạng xã hội như Facebook, LinkedIn,...

- Đổi mật khẩu, thông tin cá nhân.

Quản lý vai trò người dùng

Hệ thống cho phép Người quản trị quản lí quyền kiểm soát tới mỗi loại tài khoản.

Các vai trò chính trên hệ thống:

- Admin: Người quản trị hệ thống

- Instructor: Giảng viên

- Learner: Sinh viên

Quản lý nhóm

Loop Khoa Tri
3. Quản lý danh mục (category)

Tạo cây danh mục theo cơ cấu của trường như Khoa, bộ môn.

Chỉnh sửa và xóa các danh mục.


Loop Khoa Tri
4. Quản lý khóa học

Thiết lập và quản lý khóa học.

Đánh giá sinh viên và Khảo sát khóa học.

Theo dõi tình trạng khóa học và Tiến độ học tập.

Cấp chứng chỉ.


Loop Khoa Tri
5. Quản lý thi trực tuyến

Hạn chế gian lận trong thi trực tuyến, giám sát thi bằng Nhận diện khuôn mặt
Ngân hàng câu hỏi giúp tạo đề thi nhanh chóng6. Bộ công cụ cộng tác

Loop Khoa TriCông cụ viết cộng tác
Công cụ real time Conference Zoom
Diễn đàn thảo luận
Công cụ chat online


 
Tags:

Tạo và cung cấp các khóa học chỉ trong vài cú nhấp chuột với LOOP
Nền tảng đào tạo mà người dùng luôn xếp hạng #1.

Dễ cài đặt, dễ sử dụng, dễ tùy chỉnh.
Tạo tài khoản Dùng thử miễn phí


Đăng ký trải nghiệm dùng thử!

Đăng ký ngay!

Hãy trải nghiệm nền tảng học và thi trực tuyến tuyệt vời của Chúng tôi!